Clouds over Sidra

VR kan ook ingezet worden om bepaalde onderwerpen meer bespreekbaar te maken. Deze 360°-video werd in eerste instantie gemaakt door de Verenigde Naties. Door jong en oud te laten ervaren hoe het leven in een vluchtelingenkamp is, creëren ze meer empathie.