VR in secundair onderwijs

Virtual reality wordt vandaag de dag wereldwijd gebruikt in de industrie, gaming, health care, journalistiek… Ook in Vlaanderen wordt VR als technologie gepromoot. 
Het onderwijsveld blijft echter onderbelicht, hoewel het interesse toont voor deze technologie. Het onderwijst mist echter de kennis en expertise om VR efficiënt in te zetten in een leercontext. 

Dit PWO-project wil dat leerkrachten didactische handvaten krijgen om virtual reality als leermiddel efficiënt in hun lessen inzetten. Daarnaast wil het andere onderwijsbetrokkenen (directie, ICT-coördinatoren, begeleidingsdiensten…) inzicht geven in hoe ze leerkrachten daarbij zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. 

Voor de XR-sector en educatieve uitgeverijen wil het onderzoek inzicht geven in wat de noden zijn rond VR in het onderwijs. Zo kunnen ze op die noden in het onderwijs inspelen. 

Op vlak van onderzoek wil dit project een aanvulling bieden op de huidige ’technology acceptance’-inzichten rond VR in het onderwijs en zo ook andere onderwijscontexten uitlichten. 

Door leerlingen en studenten kennis te laten maken met innovatieve technologieën wil dit project hen meer digitaal geletterd maken, wat inspeelt op de nieuwe eindtermen voor het secundair onderwijs en hun competentieprofiel op de jobmarkt zal versterken.