VRiool

Met dit project willen we in virtual reality een uniek 3D-huisrioleringsnet nabootsen waarbij leerlingen een huisriolering virtueel kunnen aanleggen en de werking ervan kunnen simuleren. Daarnaast bekijken we ook hoe we de impact van waterhuishouding op het klimaat aanschouwelijk kunnen maken. In de leerplannen 2de en 3de graad van het studiegebied bouw (ruwbouw, bouwtechnieken, bouw- en houtkunde, …) komt huisriolering meermaals aan bod. De praktijkleraren bouw hebben dan ook veel expertise over de werking van een huisriolering. Er wordt echter vastgesteld dat het moeilijk is de leerlingen de nodige praktijkvaardigheden aan te leren én dat het een uitdaging blijkt voor leraren om de werking van een ondergrondse huisriolering aanschouwelijk te maken. 

De VR-applicatie laat leerlingen toe, door het zelf te beleven, dat hun interesse zal gewekt zijn voor het onderwerp huisriolering, duurzaam wonen en bouwen én dat zij uitgroeien tot deze broodnodige competente vakmannen- en vrouwen. Daarnaast hebben we ook oog voor de leraar want deze technologische ontwikkelingen binnen riolering hebben impact op zijn rol en maakt levenslang leren noodzakelijk. Niet alleen vaktechnisch maar ook vormelijk dragen we bij tot deze laatste transitieprioriteit. Zo willen we met deze innovatieve leervorm ook bijdragen aan de didactisch-pedagogische professionalisering van leraren in het werken met AR/VR.