Innovet SAVR

Dit InnoVET-project wil mee vorm geven aan de shift naar Industrie 4.0. Daarbij wordt de focus gelegd op één concreet onderwerp namelijk veilig werken (SAVR = SAfety in VR).  Veiligheid is steeds één van de prioriteiten bij bedrijven met een technisch profiel. Ook in scholen met TSO en BSO richtingen wordt hier de focus gelegd. Leerkrachten worstelen wel eens met de lessen over veiligheid; leerlingen vinden de huidige aanpak te weinig beklijvend. Aangezien leerlingen futureproof voorbereid moeten worden op de arbeidsmarkt, wilt dit project VR-modules ontwikkelen waarbij leerlingen aan de lijve ervaren wat de gevolgen kunnen zijn van onveilig gedrag. Vertrekkende vanuit de noden van het onderwijs wordt er samengewerkt met de bedrijfswereld om de aansluiting te garanderen. In co-creatie dragen scholen, bedrijven, onderzoeksinstellingen, opleidingscentra en sectororganisaties elk bij aan dit project. De doelgroep is de derde graad TSO en BSO maar er is geen beperking op vlak van specifieke vakken of richtingen. Alle domeinen waar veiligheid belangrijk is, komen aan bod.