Lerend netwerk – sessie 2 – Tijs Rotsaert

Tijs Rotsaert (post-doc UGent) vertelt over hoe VR zou moeten passen in een breder didactisch kader, zoals T-PACK (integratie van ICT in het onderwijs).

Video afspelen