Literatuurstudie

Literatuurstudie

Hoe kan je VR efficiënt inzetten in de klas? Dit is een literatuurstudie waarin enkele kernpunten worden belicht.

  • Wat is virtual reality?
  • Welke mogelijkheden/beperkingen zijn er?
  • Welke didactische tips kunnen we meegeven aan leerkrachten die met VR aan de slag willen gaan?

 

Artikel – virtual reality in onderwijs