VRkeer

Deze app is een virtual reality serious game om kinderen veiliger te leren fietsen. Kinderen komen in verschillende verkeersituaties terecht en moeten telkens een keuze maken om hier veilig mee om te gaan. Deze app kan een voorbereiding zijn voor het fietsexamen op het einde van de lagere school.